dofinansowanie z funduszy europejskich - loga wspierających

Pracownia Autorska Adam Stachowicz

Każda rzecz będąca wytworem rąk artysty jest odzwierciedleniem ułamka człowieka, który ją tworzy.
Tak rozumiem sztukę i taka sztuka jest moim celem.

Zapraszam - Adam Stachowicz

Adam Stachowicz
Start»Materiały»Kamień - piaskowiec

Kamień - piaskowiec

Kamień

Kamień

Figura Chrystusa, portret. Piaskowiec

Kamień

Kamień

Blok piaskowca w trakcie rozładunku. Bryła wyjściowa z której powstanie rzeźba.

Kamień

Kamień

Rzeźba w trakcie pracy. Z docelowego bloku piaskowca wydobywana jest rzeźba wg. modelu (w tle)

Piaskowiec – zwięzła, zwykle drobnoziarnista skała osadowa

Piaskowiec powstaje w wyniku lityfikacji (cementacji) piasku pochodzącego z wietrzenia skał za pomocą spoiwa. Budowa od drobno- do gruboziarnistej, ziarna wielkości 0,1–2 mm. Barwa od białej i szarej, poprzez żółtą i jasnobrązową po zieloną, czerwoną, brunatną i czarną.

W skład piaskowca wchodzą jako szkielet ziarnowy kwarc, ortoklaz, mikroklin, plagioklazy, muskowit, biotyt, minerały ciężkie (magnetyt, ilmenit, cyrkon, granat, turmaliny i monacyt), glaukonit, okruchy skał, szczątki organiczne. Spoiwo może być kwarcowe, ilaste, żelaziste lub kalcytowe.

W naszej pracowni jest materiałem wyjściowym do produkcji rzeźb i elementów ozdobnych.

W przemyśle znajduje on zastosowanie jako surowiec w produkcji płyt okładzinowych, materiałów izolacyjnych i ściernych. Jest też wykorzystywany w przemyśle ceramicznym, szklarskim, hutniczym, jako tłuczeń drogowy (piaskowiec szarogłazowy), a także jako dekoracja.