dofinansowanie z funduszy europejskich - loga wspierających

Pracownia Autorska Adam Stachowicz

Każda rzecz będąca wytworem rąk artysty jest odzwierciedleniem ułamka człowieka, który ją tworzy.
Tak rozumiem sztukę i taka sztuka jest moim celem.

Zapraszam - Adam Stachowicz

Adam Stachowicz
Start»Oferta»Bramy kute, furtki kute, aranżacje wejściowe

Bramy kute, furtki kute, aranżacje wejściowe

Bramy, furty, płoty

Bramy, furty, płoty

Syrena, ogon wykuty z kawałka blachy o grubości 10mm. Stal czarna, cynkowana, malowana proszkowo.

Bramy, furty, płoty

Bramy, furty, płoty

Brama wjazdowa na osiedle "sadyba orłowska". Rzeźby ustawione na tle bramy - "Rybak i Syrena"

Bramy, furty, płoty

Bramy, furty, płoty

"Rybak", stal czarna, kuta, cynkowana. Malowanie proszkowe.

Bramy, furty, aranżacje wejściowe

Bramy, furty, aranżacje wejściowe

Bramy, furty, aranżacje wejściowe

Bramy, furty, aranżacje wejściowe

Bramy, furty, aranżacje wejściowe

Bramy, furty, aranżacje wejściowe

kuta brama i furta, kuta rzeźba, ozdobna lampa - oferta

W dzisiejszych czasach nie ma już potrzeby aby fortyfikować teren otaczający domostwo. Brama i furta pozostała jednak symbolem i jako taki wyznacza strefę prywatną. Jesteśmy przekonani, że takie symboliczne oznaczenie strefy wejściowej do naszej przestrzeni powinno pozostawić szczególne wrażenie.

Dzieła sztuki postawione na wjeździe, czyli kuta brama i furta, kuta rzeźba, ozdobna lampa pozwalają, oprócz oczywistej osobistej satysfakcji właściciela, pozwalają na dołączenie do szacownego grona inwestorów o szczególnych aspiracjach wpływania na kształt i budowę otoczenia i przestrzeni jaką jest np.. dzielnica mieszkalna a tym samym wniesienie wkładu własnego w dosłowną zmianę świata na lepsze.

Dzieła sztuki postawione na wjeździe, czyli kuta brama i furta, kuta rzeźba, ozdobna lampa pozwalają, oprócz oczywistej osobistej satysfakcji właściciela - na dołączenie do szacownego grona inwestorów o szczególnych aspiracjach wpływania na kształt i charakter otoczenia. Osobisty wkład w budowę przestrzeni jaką jest np.. dzielnica mieszkalna oznacza wniesienie osobistego, własnego wątku w dosłowną zmianę świata na lepsze - daje dodatkowe moralne walory.

Dokonujemy wszelkich starań aby bramy, furty i wszelkie aranżacje przez nas realizowane miały charakter dzieła sztuki zarówno pod względem rzemieślniczej doskonałości jak i w sferze projektowej. Stałe hołdowanie zacnej tradycji wykonywania własnych projektów (czasami w oparciu o wizję inwestora bądź architekta) pozwoliło na dopracowanie się indywidualnego stylu i wniesienie osobistych akcentów w historię sztuki. Satysfakcja i zaufanie naszych klientów jest dla nas dowodem na to iż obrany na początku kierunek rozwoju jest właściwy a kontynuacja daje gwarancję dobrej i pełnej wyzwań przygody.

Polemika z konwencjami przyjętymi przez rynek

Ile budynków – tyle posesji. Na każdy wygrodzony teren przypada jakaś aranżacja. W przestrzeniach publicznych, miejskich i na granicach prywatnych posiadłości od zawsze pojawiają się kompozycje i aranżacje. Od wielu wieków których chronologicznym katalogowaniem zajmuje się historia architektury i sztuki pojawiają się rozwiązania i kreacje tworzące mozaikę klasyki z której wyselekcjonowane szlagiery tworzą standardy tradycyjnych rozwiązań.

Szeroka paleta ofert modeli i zastosowanych rozwiązań jaką oferują współcześni producenci pozwala nam na wykreowanie wymarzonego efektu stosunkowo tanim kosztem. Odpowiadając na socjologiczną oczywistość atrakcyjności osiągania efektów małymi nakładami wysiłków i idącymi za tym oszczędnościami w wydatkowaniu energii, współczesne przedsiębiorstwa starają się na wszelkie sposoby przekonać że ich oferta jest najwłaściwszym rozwiązaniem, gdyż jest ona właściwie wynikiem procesu ewolucji i porządku świata. Wynikiem takiego sposobu myślenia owocuje rozwiązaniami, które aspirującymi do powszechności standardu poprzez powiązanie ich z nowoczesnymi narzędziami używanymi przez współczesnych projektantów. Charakteryzują je stosunkowo prosta forma uwzględniająca przede wszystkim aspekt finansowy procesu produkcji i multiplikacji łatwo komponującej się z modernistycznymi kompozycjami współczesnej architektury.

Jednak, jak wiadomo, design nie ogranicza się tylko do wyboru gotowych rozwiązań. Również przecież rozwiązania, tzw. „klasyczne”, czyli historyczne oryginały były przecież wynikiem inklinacji ich twórców do wyjścia poza ramy konwencji. Stąd powstała mozaika różnorodności historii sztuki.

Pomimo iż niektórzy projektanci odżegnują się od konwencji tradycji, sądząc, że to trąci myszką, współczesne rozwiązania projektowe mogą swobodnie czerpać z tych prawdziwie klasycznych wzorców nie obawiając się o posądzenie o zły gust. Wydaje się jednak ważna pewna autentyczność rozwiązania. Obserwując współczesny rynek projektowy narzuca się refleksja iż modne stało się odkrywanie na nowo dawnych wzorców nadając im jednocześnie nowoczesny rys czy to przez użycie nowych materiałów, narzędzi czy przetworzenia projektowego.

Aranżacja wejściowa - wizytówka

Począwszy od prehistorycznych, totemicznych rozwiązań okresu paleolitu, poprzez wielowiekową mozaikę ilustrowaną przez historię sztuki można znaleźć potwierdzenie potrzeby i istotności oznakowania wejścia do strefy zarówno prywatnej, jak i publicznej. Wielorakość rozwiązań stosowanych przez człowieka jest zarówno wynikiem potrzeby afirmacji społecznej jak i chęci wyróżnienia indywidualnych osób.

Projektując aranżację wejścia zadaję sobie oraz Inwestorowi pytanie: jakie treści mają być przekazywane przez moją realizację? Podprogowy przekaz istnieje niezależnie od tego czy o nim myślimy czy nie toteż zawsze warto się nad nim zastanowić.

Za pomocą aranżacji zewnętrznej posesji możemy popracować nad wizerunkiem - naszą decyzją pozostaje czy chcemy być postrzegani jako zaangażowani inwestorzy, czy wolimy pozostać niezauważeni.