dofinansowanie z funduszy europejskich - loga wspierających

Pracownia Autorska Adam Stachowicz

Każda rzecz będąca wytworem rąk artysty jest odzwierciedleniem ułamka człowieka, który ją tworzy.
Tak rozumiem sztukę i taka sztuka jest moim celem.

Zapraszam - Adam Stachowicz

Adam Stachowicz
Start»Oferta»Portale, aranżacje wejściowe

Portale, aranżacje wejściowe

Portale, aranżacje wejściowe

Portale, aranżacje wejściowe

Portal kamienny, elewacja wykonana z różnych rodzajów piaskowca i kuta balustrada.

proj.: arch. Joanna Bober, Adam Stachowicz

Portale, aranżacje wejściowe

Portale, aranżacje wejściowe

Brama wejściowa na teren wspólnoty mieszkaniowej wraz z rzeźbami

Adam Stachowicz, arch. Marcin Woyciechowski

Portale, aranżacje wejściowe

Portale, aranżacje wejściowe

Nowoczesna aranżacja inspirowana prostotą japońskiego rysunku piórkiem

Adam Stachowicz, arch. Jacek i Joanna Szulc

Portale, aranżacje wejściowe

Portale, aranżacje wejściowe

Miedziane zadaszenie wraz z witrażem kamienne schody i kariatydy

Portale, aranżacje wejściowe

Portale, aranżacje wejściowe

Kariatyda ze sztucznego piaskowca

Portale, aranżacje wejściowe

Portale, aranżacje wejściowe

Kariatydy. Kto by się spodziewał, ze w swych wnętrzach ktyją słupy nośne wraz z rurami spustowymi odwodnienia dachu?

Portale, aranżacje wejściowe

Portale, aranżacje wejściowe

Portal kamienny w świetnym towarzystwie

Portale, aranżacje wejściowe

Portale, aranżacje wejściowe

Projekt detalu architektonicznego z piaskowca. Ołówek

Portale, aranżacje wejściowe

Portale, aranżacje wejściowe

Detal portalu kamiennego. Piaskowiec

Kariatyda, balustrada czy kuta lampa? A może kamienny portal?

Cały czas doświadczamy zmian które stopniowo odmieniają życie współczesnego człowieka. Doświadczenia gromadzone od czasów antycznych kształtują nasz system wartości, który ulega stopniowej ewolucji. Rozwój nauki, przemysłu i komunikacji raz po raz radykalnie zmieniają świat.

W krótkim tekście nie sposób poddać analizie wszystkich problemów związanych ze strefą wejściową budynku. Wiele koncepcji dotyczących tego tematu najpierw zyskało popularność a potem z czasem zostało zastąpione innymi pomysłami, rozwiązaniami i modami.

Jednym z najtrudniejszych problemów architektonicznych jest kształtowanie otoczenia budynku zgodnie z ludzką skalą, co pośrednio wpływa dość istotnie na sferę komfortu. Nowoczesne budownictwo, którym zdaje się dominować racjonalizm konstrukcji i bryły, często pozostawia architektoniczną próżnię. Byłoby dobrze aby kształtowanie takich miejsc włączono element ocieplenia czy humanizmu dla stworzenia bardziej intymnych relacji między człowiekiem a Architekturą.

Bardzo często naszym zadaniem bywa uzupełnianie takich pustek treścią humanizującej tkanki w postaci rzeźb, mebli, balustrad czy aranżacji wejściowych.

Wybór tematu przewodniego strefy wejściowej zazwyczaj bywa dyskutowany w gronie inwestor- projektant-wykonawca. Jest to najbardziej ekscytujący moment ze wszystkich etapów budowy. Dla nas atrakcją jest właśnie sam wybór drogi – to troszkę jak odkrywanie nowych światów… Dzisiejszy świat projektowania jest bardzo bogaty dzięki przepływowi informacji i dostępie do wszelkiej wiedzy zgromadzonej przez wieki.

Najciekawszą cechą sztuki współczesnej jest nieustanne wahanie pomiędzy klasycznymi formami dotykającymi swymi korzeniami historii, powściągliwością nowoczesności a bogactwem wyobraźni. To jest naszym zadaniem pasją i hobby – dzięki zaangażowaniu i nieugiętym obstawaniu przy jakości mamy możliwość budować prestiż i zadowolenie naszych inwestorów.

Historyzm – portale, kariatydy, kowalskie ozdoby stylowe.

Każde miejsce wymaga odpowiedniego namysłu. Publiczny gust zazwyczaj niechętnie akceptuje prace o uderzającej oryginalności raczej skłania się ku utartym i opatrzonym wzorcom. Czerpanie inspiracji z dokonań przeszłości to naturalne zjawisko obecne w dziejach sztuki. Wystarczy wspomnieć zafascynowanie antykiem leżące u podstaw renesansu. Nurty takie nazywamy historyzmem. Powszechnie sądzi się , że należy wybrać pomiędzy ”tradycyjnym” a „nowoczesnym”. Ten zwrot ku tradycji był wyrazem przekonania, że projektowanie opiera się na naśladowaniu wypracowanych wcześniej wzorów. Zatem style z epoki” postrzegane były jako zasób motywów, z którego można było czerpać inspiracje do każdego nowego projektu.

Ważne jest oddziaływanie - koncepcja zakładająca przeniesienie z historii czegoś, co korespondowałoby z kulturą, stylem czy statusem, oferuje zamożnym klientom możliwość identyfikacji nawet z przeszłością arystokratyczną. Oczywiście skala takiego działania jest bardzo zróżnicowana w zależności od cech indywidualnych. Ważniejsze jest czy gospodarz chciałby jawić się jako nowoczesny współtwórca modernistycznej rzeczywistości, czy jako miłośnik tradycji - nawiązywać do dziedzictwa kulturowego za pomocą historyzujących elementów?

Aby jednak móc w pełni wyrazić entuzjazm dla naśladownictwa wzorów z przeszłości potrzeba wiedzy o technologiach historycznych jak i technicznych umiejętności.

W tym miejscu stajemy się naturalnym sprzymierzeńcem inwestorów z naszym umiłowaniem i zaangażowaniem w odtwarzanie i kultywowanie tradycyjnych technik rzemieślniczych takich jak kowalstwo, kamieniarstwo, snycerka, sztukateria czy techniki lanego szkła.

Kowalstwo i tradycyjne techniki w nowoczesnej architekturze.

Wybujała dekoracyjność czy kamienne obramienia drzwi nie są jedyną drogą do osiągnięcia efektu w postaci niepowtarzalnego charakteru wejściowych aranżacji.

Nowoczesne idee projektowe i potencjał wykonawczy, którymi służymy naszym klientom, oferują o wiele większy zakres możliwości realizacji identyfikacji miejsca i strefy wejściowej projektowanych przestrzeni niż mieli to w swych ofertach projektanci w przeszłości.

Urokiem nowoczesnej architektury jest konsekwencja estetyki wynikająca z konstrukcji mechaniki, komunikacji i prawdy materiału. Le Corbusierowska myśl , że „budynek jest maszyną do mieszkania” po wielu ewolucjach na przestrzeni stulecia niejako wszedł w podświadomość inżynierów - projektantów i przyjął już bardzo zaawansowaną formę. Choć nie dokładnie o taki przejaw chodziło Mistrzowi, to zgodnie z trendami, współcześnie realizowany projekt (czasem jedynie konstrukcyjny) bardzo często pozostaje niewrażliwy na humanitarną stronę realizowanych budowli. Logiczną więc wydaje się być potrzeba przywrócenia skali, czy dodanie odpowiednich akcentów .

Naszym zadaniem, na którym skupiamy najwięcej wysiłku jest właśnie zadbanie, aby przestrzeń projektowana zachowała ludzki wymiar.

Podejmujemy wszelkie wysiłki aby estetyczna jak i merytoryczna strona projektowanych przez nas stref wynikała raczej ze świadomej decyzji wypracowanej przez zespół projektowy niż przez oferowanie przedmiotów gotowych, jak to często bywa praktykowane.

Czy wchodzącego klienta przywita balustrada będąca integralną częścią identyfikacji zakładu fryzjerskiego, czy będzie to smok strzegący wejścia na teren prywatnej posesji – tak samo oddziaływają spójność koncepcyjna oraz dbałość o wypracowany detal (np. tutaj - kuty smok). Nowoczesna architektura, zdefiniowana przez funkcję - często jest idealnym tłem (oczywiście jeśli z założenia - sama siebie nie eksponuje) dla ekspozycji rzeźby, balustrady czy efektownej aranżacji świetlnej wykorzystującej metaloplastykę i szkło witrażowe.

Nasze propozycje pozwalają klientom na bardzo dużą swobodę w podjęciu decyzji na temat własnej aranżacji wejściowej i dzięki temu - na dołożenie własnego indywidualnego akcentu na otaczającą przestrzeń publiczną.