Pracownia Autorska Adam Stachowicz

Każda rzecz będąca wytworem rąk artysty jest odzwierciedleniem ułamka człowieka, który ją tworzy.
Tak rozumiem sztukę i taka sztuka jest moim celem.

Zapraszam - Adam Stachowicz

Adam Stachowicz
Start»Oferta»Statuetki

Statuetki

Statuetki, mała forma rzeźbiarska

Statuetki, mała forma rzeźbiarska

Bursztynowe Lwy.

Statuetki, mała forma rzeźbiarska

Statuetki, mała forma rzeźbiarska

Bursztynowe Lwy

Statuetki, mała forma rzeźbiarska

Statuetki, mała forma rzeźbiarska

Bursztynowe Lwy

Statuetki, mała forma rzeźbiarska

Statuetki, mała forma rzeźbiarska

I Nagroda dla turnieju szachowego w Gdyni