dofinansowanie z funduszy europejskich - loga wspierających

Pracownia Autorska Adam Stachowicz

Każda rzecz będąca wytworem rąk artysty jest odzwierciedleniem ułamka człowieka, który ją tworzy.
Tak rozumiem sztukę i taka sztuka jest moim celem.

Zapraszam - Adam Stachowicz

Adam Stachowicz
Start»Pracownia»O pracowni

O pracowni

O pracowni

O pracowni

Adam Stachowicz podczas pracy w kuźni. Na pierwszym planie ręka do rzeźby. Stal nierdzewna.

fot. Dorota Kozakiewicz-Lejderman

O pracowni

O pracowni

Postać ze stali nierdzewnej wygrzewana w palenisku.

fot. Dorota Kozakiewicz-Lejderman

O pracowni

O pracowni

Oględziny po szlifowaniu smoka ze stali.

Pracownia - historia

Pracownia Autorska Adam Stachowicz została zarejestrowana w 1998 roku jako firma wykonująca portrety i inne realizacje artystyczne.

Zamawiane prace były często wykonywane w atelier artysty jak również jako usługa turystyczna. Areną wystawienniczą stała się Gdańska Starówka gdzie Adam Stachowicz malował portrety na zamówienie a Joanna Bober sprzedawała obrazy i inne wyroby artystyczne .

W wyniku połączenia dwóch twórczych osobowości powstała pracownia w której Adam Stachowicz (ASP Gdańsk) oraz Joanna Bober (Politechnika Gdańska, architektura) stanowili trzon artystyczny i projektowy pracowni.

Osobiste zamiłowania osób prowadzących do technik warsztatowych oraz specyfiki projektowania dały niespotykany potencjał twórczy tak ceniony przez inwestorów. Początkowo pracownia zajmowała się tworzeniem sztuki użytkowej jednak inspiracje oraz zamówienia często kierowały realizacje na drogę nie nastawioną jedynie na utylitarność. Wielki wpływ na charakter realizacji miały, jak wspomina Adam Stachowicz, fascynacje i różnorodność pomysłów Joanny Bober architekta i współautorki wielu prac. Oprócz tradycyjnych prac malarstwa sztalugowego zaczęły być realizowane mozaiki dekoracje ścienne - malarskie i sztukatorskie, detale architektoniczne i wiele, wiele innych. Niecodzienne możliwości projektowo - wykonawcze były główną cechą charakteryzującą działania pracowni. Na przestrzeni lat udało dopracować się własnego stylu, wyspecjalizować w niektórych dziedzinach oraz bogato wyposażyć warsztat-pracownię. Obecnie pracownia jest autorskim przedsięwzięciem Adama Stachowicza.

Specjalizacje które przez lata zaznaczyły swoje piętno na działalności pracowni oscylują wokół kowalstwa artystycznego oraz rzeźby. Nie pozbywając się dotychczasowego arsenału technik warsztatowych generalnie przeważają prace o charakterze stricte kowalskim ale też kute rzeźby, które stały się wizytówką Adama Stachowicza. Pomimo otwartości na twórcze i warsztatowe poszukiwania tradycyjna rzeźba w kamieniu jest techniką do której artysta żywi wielki sentyment i co jakiś czas pojawiają się „perełki” spod dłuta mistrza.

Generalnie, pomimo iż w realizacjach przeważa ręczna i tradycyjna praca - nowoczesne techniki jak obróbka cnc, plazma, laser, techniki cyfrowe i inne bywają używane ( zwłaszcza kiedy jest to uzasadnione z powodów projektowych).

Wykonano już ogromną ilość realizacji z dziedziny sztuki i architektury, o czym niepotrzebnie opowiadać - zapraszamy do obejrzenia całej tej strony oraz kontaktu bezpośredniego.

Artysta

Urodzony w 1970 roku w Gdańsku

Malował, rysował i rzeźbił odkąd tylko pamięta..

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale rzeźby, gdzie ukształtowały się główne założenia pracy artystycznej oraz nastawienie do sztuki. Zawsze chciał być artystą ale i rzemieślnikiem, wierząc że kombinacja może być zaspokojona nawet w trudnych realiach współczesnego rynku.

Podstawą pracy warsztatowej jest łatwość szybkiego przelewania na papier w formie rysunków własnych myśli i odczuć. Tak pracuje nad każdą realizacją, najpierw oswajając się z nim, a następnie pracując w żywym materiale przestrzeni.

Wielokierunkowe zainteresowania pozwalają tworzyć innowacyjnie, a otoczenie malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba i muzyka dostarczają niezbędnej inspiracji.

Praktycznie od początku prowadzenia pracowni współpracuje z architektami. W wielu wypadkach są oni ludźmi mającymi spory wpływ na kształt lub fundamentalne zarysy realizacji. Taki rodzaj otwartości na sugestie proponowane przez profesjonalistę -architekta było niezmiernie istotne dla jego sposobu myślenia w zakresie projektowania. Pojęcia ergonomii i projektowania przestrzeni są dla niego naturalnie zrozumiałe i bliskie, a projekty często, jak sam przyznaje - bywają wspólną pracą.

Od 2007 roku prowadzi Stowarzyszenie Polskich Artystów Kowali propagujące kowalstwo jako rzemiosło oraz środek wyrazu artystycznego. W ramach działań popularyzujących kowalstwo Stowarzyszenie corocznie organizuje pokazy kowalskie w ramach Jarmarku Św Dominika, różnego rodzaju warsztaty takie jak warsztaty stali damasceńskiej, repusowania itp. Od 2018 roku jest współorganizatorem pokazów kowalskich w Kuźni Wodnej w Oliwie.

film

Kowalstwo, rzeźba, Taijii